Fotogalleri

Flytt av timmerhus:

Detta projekt är Lasses egna hus. Det påbörjades 1997 och slutbesiktigades 2004. Ursprungshuset är från 1865. Det märktes upp, monterades ned och flyttades till sin nuvarande plats i Nykulla, strax norr om Växjö.

Renovering av timmerstuga:

En timmerstuga från slutet av 1700- början av 1800 talet som renoverades upp med nytt timmer.

Läggning av torvtak på Riksdagsmannagården i Alvesta

Nybyggnation av ladugård

 

Utbyggnation av ladugård

 

Nybyggnation av maskinhall

 

Diverse andra jobb